Lista rankingowa: stanowisko stypendysta – doktorant

Lista rankingowa kandydatów aplikujących na stanowisko stypendysta – doktorant, finansowanego ze środków NCN, w ramach projektu Opus 18 pt. Aspekty toksykologiczne nowych nanomateriałów dwuwymiarowych z rodziny MBenes”.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 3,7

 

Lista kandydatów aplikujących na stanowisko stypendysta – doktorant:

  1. Mgr inż. Michał Jakubczak – przyznana liczba punktów: 2,1

Na drodze konkursu jako osoba pobierająca stypendium wybrany został: mgr inż. Michał Jakubczak.

 

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.