Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Anonsowana jest możliwość ubiegania się o stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest już od września 2019 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni.

Badania dotyczą wytwarzania metodą rozpylania magnetronowego powłok węglowych o wysokiej zawartości wiązań zhybrydyzowanych sp3. Istota zagadnienia polega na opracowaniu i wykorzystaniu oryginalnego i nowatorskiego modu pracy magnetronowego źródła plazmy, w którym rozpylaniu podlega target grafitowy, będący jedynym źródłem węgla w procesie syntezy. Zakłada się, całość badań powinna zostać zrealizowana w okresie 3 lat. W całym tym okresie (nie przerwanie przez 35 miesięcy od daty rozpoczęcia badań) doktorant-stypendysta ma zagwarantowane stypendium w wysokości 4000 zł/mc.

Kandydaci zainteresowani ofertą i spełniający warunki przedstawione tutaj proszeni są o zgłaszanie swoich cv w formie pisemnej na adres: krzysztof.zdunek@pw.edu.pl