Triboindenter firmy Hysitron (nanotwardościomierz i scratchtester)

Dane techniczne Urządzenie nanotwardościomierz z możliwością przeprowadzania badań typu scratch-test
Wyposażenie
 • Głowica do wysokich obciążeń (High Load Head).
  • Wgłębnik typu: Berkovich.
  • Maksymalna głębokość odcisku 75µm.
  • Zdolność rozdzielcza pomiaru głębokości 0,1nm.
  • Maksymalna siła 7N.
  • Zdolność rozdzielcza pomiaru siły ok. 200µN.
  • Sterowanie: w trybie kontroli siły lub przemieszczenia.
  • Parametry mierzone podczas badania: twardość H [GPa], zredukowany moduł Young’a E* [GPa].
 • Głowica do niskich obciążeń (Low Load Head).
  • Wgłębnik typu: Berkovich.
  • Maksymalna głębokość odcisku 5µm.
  • Dokładność pomiaru głębokości < 0,02nm.
  • Maksymalna siła 10mN.
  • Dokładność pomiaru siły ok. <1nN.
  • Sterowanie: w trybie kontroli siły, przemieszczenia i sprzężenia zwrotnego.
  • Parametry mierzone podczas badania: twardość H [GPa], zredukowany moduł Young’a E* [GPa].
 • Scratch – SPM
  • Rejestracja siły normalnej i poprzecznej w funkcji czasu i przemieszenia w osiach Z i X|Y
  • Maksymalna siła normalna: 10mN
  • Maksymalna siłą poprzeczna: 5 mN
  • Maksymalna długość wytarcia: 15 mm
  • Zakres skanowania SPM X-Y: 0 – 40 µm.
  • Zakres przesunięcia w osi Z: 0 – 3 µm.
  • Rozdzielczość SPM ~ 10% promienia zaokrąglenia wgłębnika.
Osoba do kontaktu dr inż. Maciej Spychalski, dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Powierzchni
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/1