Komora starzeniowa z UV Binder MKF 115

Dane techniczne
  • Zakres temperatury: -40°C do 180°C
  • Zakres wilgotności: od 10 do 98% wilg. wzgl.
Wyposażenie Kaseta oświetleniowa ze świetlówkami fluorescencyjnymi UV-A
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki , ul. Nowowiejska 24, p. 036