Komora klimatyczna Jeiotech TH-ME025

Dane techniczne Wilgotność do 95%; temperatura pracy do 120 oC; pojemność do 25l
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 213