Goniometr DataPhysics OCA 25

Dane techniczne Goniometr do badania kąt zwilżania oraz pomiarów swobodnej energii powierzchni SFE. Goniometr umożliwia pomiar przy pomocy 3 cieczy.
Wyposażenie Goniometr DataPhysics OCA 25
Osoba do kontaktu mgr inż. Maciej Łojkowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/2