Analizator DMA

Dane techniczne DMA to technika umożliwiająca pomiar właściwości mechanicznych i lepkosprężystych takich materiałów, jak termoplasty, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, ceramika czy metale. Siła maksymalna – 18 N; dokładność pomiaru – 0.001 N, Możliwość prowadzenia badań w temperaturach - 150 to 600°C; zakres częstotliwości - 0.01 to 200 Hz; dokładność położenia – 1nm. Możliwość identyfikacji modułów zachowawczego i stratności.
Wyposażenie Uchwyty do badań w trybie rozciągania, ściskania (również w zanurzeniu), zginania trójpunktowego
Osoba do kontaktu dr inż. Marcin Heljak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Biomateriałów
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311