Rejestrator pętli histerezy magnetycznej (histerezograf) w polu wolnozmiennym

Dane techniczne Pomiar pętli histerezy taśm, drutów, toroidów
Wyposażenie Cewki magnesujące (solenoidy) do 660 A/m, do 4250 A/m i do 27800 A/m
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni
dr inż. Maciej Kowalczyk
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 214, 032