Rejestrator pętli histerezy magnetycznej (histerezograf) AMH‑401 w polu szybkozmiennym firmy Walker

Dane techniczne Pomiar pętli histerezy próbek toroidalnych, częstotliwość do 1 MHz
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni
dr inż. Maciej Kowalczyk
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 214