Magnetometr z wibrującą próbką Lakeshore VSM 7400

Dane techniczne Maksymalne pole magnetyczne - 1 600 kA/m (2T)
Wyposażenie Kriostat - pomiary w temperaturze -190 do 170°C 
Piec z atmosferą argonu - pomiary w temperaturze 50 do 1000°C
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
dr inż. Rafał Wróblewski
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Laboratorium Laboratorium pomiarów magnetycznych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 017