Potencjostat / galwanostat Autolab 128N

Dane techniczne
  • Max prąd 800 mA
  • Max. potencjał 12V
  • Pomiary voltamperometryczne (potencjodynamiczne, potencjostatyczne i galwanostatyczne)
  • Pomiary impedancyjne 10µHz do 5MHz
Wyposażenie Komora umożliwiająca pomiary w podwyższonych temperaturach (do 50°C)
Osoba do kontaktu dr inż. Anna Dobkowska, dr inż. Ewa Ura-Bińczyk
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium korozyjne
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, B006