Komora do cyklicznych testów korozyjnych CCT 400-FL VDA-I

Dane techniczne
  • Testy w mgle solnej zgodnie z normami - DIN EN ISO 9227 (NSS, CASS, ESS), ASTM B 117 – 73, ASTM B 368-68, IEC 60068-2-11, DIN50942, ISO7253 oraz innymi podobnymi.
  • Korozyjne testy cykliczne, zgodnie z normami - VDA 621-415 oraz innymi podobnymi.
  • Testy kondensacyjne zgodnie z normami - ISO6270-2, ASTM D2242, BS 3900F2, BS 3900F15.
  • Zakres regulacji temperatury: od pokojowej do +60°C, regulowany za pomocą maty grzewczej.
Osoba do kontaktu dr inż. Anna Dobkowska, dr inż. Ewa Ura-Bińczyk
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium korozyjne
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, B006