Keithley Model 2450 SourceMeter® SMU Instrument

Dane techniczne
  • Pomiary napięcia od 20 mV – 200 V
  • Pomiary prądu od 10 nA – 1 A
  • Pięciocalowy pojemnościowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • 0,012% podstawowa dokładność pomiaru z rozdzielczością 6½-cyfrową
  • Działanie źródła i odpływu (cztery ćwiartki)
Wyposażenie Multimetr
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska, mgr inż. Kamil Dydek
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Laboratorium Kompozytów Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 036