Aparatura SeebTest do charakteryzacji właściwości termoelektrycznych w funkcji temperatury

Dane techniczne
  • Zakres temperatury: RT – 550 °C
  • Zakres pomiaru współczynnika Seebecka: 5 – 1000 µV/K
  • Zakres pomiaru przewodnictwa elektrycznego: 0,1 – 1000000 S/m
  • Atmosfera pomiaru: próżnia, atmosfera obojętna lub utleniająca
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. PW i dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Termoelektrycznych
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. P04