Aparatura SeebScan do charakteryzacji powierzchniowego rozkładu współczynnika Seebecka

Dane techniczne
  • Zakres temperatury: RT
  • Zakres pomiaru współczynnika Seebecka: 1-1000 µV/K
  • Maksymalna rozdzielczość pomiarowa: 25 µm
  • Atmosfera pomiaru: powietrze
Wyposażenie Komora adiabatyczna do prowadzenia pomiarów w stałej temperaturze, wyposażona w elektroniczny czujnik temperatury.
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. PW i dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Termoelektrycznych
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. P04