Kalorymetr różnicowy DTA Labsys Setaram (badania właściwości cieplnych, przemiany fazowe)

Dane techniczne Badanie przemian fazowych zachodzących w materiałach podczas ich nagrzewania w zakresie temperatury 50°C-1500°C, wyznaczanie temperatur charakterystycznych przemian
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 214