Dynamiczno-mechaniczny analizator termiczny DMA Q800 firmy TA-Instruments

Dane techniczne Zakres pracy od -150 do 600 °C, zakres siły od 0,0001 do 18 N, częstotliwość od 0,01 do 200 Hz, szybkość grzania od 0,1 do 20 °C/min, zakres deformacji próbki ±0,5 do 10000 µm
Wyposażenie Oprogramowanie Thermal Advantage, typy uchwytów: zginanie (singel/dual cantilever), rozciąganie (film/fiber), ściskanie (compression), do testów w zanurzeniu (submersion), system chłodzenia ciekłym azotem (diuar)
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska
prof. dr hab. Joanna Ryszkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 215