DSC Q2000 (TA Instruments)

Dane techniczne
  • Zakres temperatur: -90 -725oC (opcjonalnie -180-725oC)
  • Dokładność temperatury:  przynajmniej ±0,1°C
  • Atmosfera pomiaru: azot (opcjonalnie hel)
Wyposażenie
  • 50 stanowiskowy autosampler,
  • Moduł chłodzący RCS90 (opcjonalnie LNCS)
  • Oprogramowania do rejestracji i analizy danych
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, dr inż. Emilia Choińska
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium biomateriałów i inżynierii tkankowej
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 311/2