Analizator termiczny TGA Q500 firmy TA-Instruments

Dane techniczne Zakres pracy od temperatury otoczenia do 1000°C, atmosfera gaz obojętny (azot) i powietrze (możliwość stosowania 2 gazów w jednej analizie), preferowana masa próbki: 5-10mg, przepływ gazu 100ml/min, szybkość grzania z 0,1-100°C/min w 0,01°C/min, analizy prowadzone są w otwartych tyglach platynowych i ceramicznych
Wyposażenie Oprogramowanie Thermal Advantage, autosampler na 16 próbek, linia transferowa do analizy TGA/FT-IR
Osoba do kontaktu prof. dr hab. Anna Boczkowska
prof. dr hab. Joanna Ryszkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 215