dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni

 • 22 234 82 04

Zakład Inżynierii Powierzchni
Budynek Starej Kotłowni, ul. Narbutta 85, pok. 34

Konsultacje w sem. zimowym: środy w godz. 13:30-14:30 i czwartki w godz. 15:00-16:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Materiałowej, 1981
 • Tytuł DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies), Institut Nationale Polytechnique de Grenoble - Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne, Francja, 1982
 • Stopień doktora nauk technicznych: Institut Nationale Polytechnique de Grenoble - Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne, Francja, 1986
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2015

Staże naukowe:

 • Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne, Francja, 1981-1986 (studia doktoranckie), 1988, 1992, 1993, 1994
 • Mc. Gill University, Montreal, Kanada, 1985 
   

Działalność naukowa

Działalność naukowo-badawcza, zróżnicowana tematycznie, obejmuje szerokie spektrum zagadnień inżynierii materiałowej, usytuowanych zarówno w obszarach zaawansowanej charakterystyki materiałów, jak i różnych tworzyw metalicznych, zwłaszcza stopów lekkich oraz technologii materiałowych, dotyczących w szczególności inżynierii powierzchni. Doświadczenie badawcze obejmuje m.in. takie dziedziny jak: materiały dla elektroniki i ultra czyste materiały, zjawiska kruchości wysokotemperaturowej stali, inżynieria granic ziaren, inżynieria powierzchni, zwłaszcza w zakresie hybrydowych metod obróbki powierzchniowej, elektrono-mikroskopowa charakterystyka warstw powierzchniowych na różnych materiałach, azotowanie gazowe stopów aluminium, warstwy kompozytowe, w tym kompozytowe warstwy borków na stalach, kompozytowe warstwy azotków na stali, kompozytowe warstwy azotków na stopach aluminium, a zwłaszcza, w szerokim zakresie, kompozytowe warstwy azotków na stopach magnezu.

Aktualnie, główne zainteresowania naukowe skupiają się na niekonwencjonalnych metodach azotowania, w tym zwłaszcza azotowania gazowego stali, w aspekcie wykorzystania w zaawansowanych hybrydowych metodach obróbki stali łączących inżynierię powierzchni i nowoczesne rozwiązania w zakresie obróbki cieplnej ukierunkowane na nanostrukturyzację stali rozwijane w zespole grupie badawczej Nanostal w Zakładzie Inżynierii Powierzchni WIM PW.  
 

Publikacje

 1. M. Tacikowski, J. Grzonka, T. Płociński, R. Jakieła, M. Pisarek, T. Wierzchoń: Composite titanium nitride layers produced on the AZ91D magnesium alloy by a hybrid method including hydrothermal modification of the layer, Applied Surface Science 346 (2015) 394.
 2. M. Tacikowski, M. Banaszek and J. Smolik: Corrosion-resistant composite titanium nitride layers produced on the AZ91D magnesium alloy by a hybrid method, Vacuum 99 (2014) 298.
 3. M. Tacikowski, M. Betiuk, K. Cymerman, I. Pokorska, M. Pisarek, T. Wierzchoń: High performance corrosion and wear resistant composite titanium nitride layers produced on AZ91D magnesium alloy by hybrid method, Journal of Magnesium and Magnesium Alloys 2 (2014) 265.
 4. M. Tacikowski, J. Kamiński, J. Rudnicki, T. Borowski, M. Trzaska, T. Wierzchoń: The effect of the diffusive, composite chromium nitride layers produced by a hybrid surface treatment on the corrosion behavior of AZ91D magnesium alloy, Vacuum 85 (2011) 938.
 5. M. Tacikowski, J. Słoma, M. Woźniak, T. Wierzchoń, Structure of the Al-Ni intermetallic layers produced on nickel alloy by duplex treatment, Intermetallics 14 (2006) 123.
 6. M. Tacikowski, G. A. Osinkolu and A. Kobylanski, The synergetic effect of aluminum nitride precipitation and sulfur segregation on hot intergranular brittleness of high purity iron-alloys, Acta Metallurgica 36 (1988) 995.
   

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2016: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2015

Patenty:

 • M. Tacikowski: Sposób zwiększania odporności na korozję i zużycie przez tarcie stopów magnezu, PL 220 311 B1 z 2014
 • M. Tacikowski: Sposób poprawy własności użytkowych stopów magnezu, PL 227 668 B1 z 2017