Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 310

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: poniedziałki: 10.15-12.00
 • w sem. letnim: wtorki: 12.15-14.00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1992
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1996
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2009
   

Działalność naukowa

 • ilościowa charakterystyka struktury/topografii powierzchni materiału
 • stereologia materiałów
 • materiały wielofazowe
 • przemiana bainityczna
 • nanobainit
 • mechanizmy zniszczenia materiałów
 • historia nauki o materiałach
 • bronioznawstwo w ujęciu wiedzy o materiałach
   

Publikacje

 1. J. Skibiński, J. Rębiś, T. Wejrzanowski, M. Płocińska, K. Rożniatowski, Ł. Kaczmarek: The use of X-ray computed microtomography for graptolite detection in rock based on core internal structure visualization, Journal of Microscopy 269 (2018) 179.
 2. B. Wysocki, P. Maj, A. Krawczyńska, K. Rożniatowski, J Zdunek, K.J. Kurzydłowski, W. Święszkowski: Microstructure and mechanical properties investigation of CP titanium processed by selective laser melting (SLM), Journal of Materials Processing Technology 241 (2017) 13.
 3. K. Kołodziejak, M. Gajc, J. Sar, R. Diduszko, K. Rożniatowski, D.A. Pawlak: Synthesis and structural study of a self-organized MnTiO3-TiO2 eutectic, Journal of Alloys and Compounds 659 (2016) 152.
 4. E. Jezierska, J. Dworecka, K. Rożniatowski: Nanobainitic structure recognition and characterization using transmission electron microscopy, Archives of Metallurgy and Materials 59 (2014) 1633.
 5. J. Skibiński, J. Rebiń, T. Wejrzanowski, K. Rożniatowski, K. Pressard, K.J. Kurzydłowski: Imaging resolution of AFM with probes modified with FIB, Micron 66 (2014) 23.
   

Osiągnięcia

Monografie

 • K. Rożniatowski: Metody charakteryzowania niejednorodności rozmieszczenia elementów strukturalnych w materiałach wielofazowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, z.22, Warszawa 2008, str. 1-93
   

Patenty

 • E. Jezierska, J. Dworecka, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: Sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali łożyskowej, PL.228168 B1 z 28.02.2018
   

Nagrody:

 • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018-2019