dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych
Pełnomocnik Dziekana ds. Reformy Programu Studiów
 • 22 234 84 08

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 004

Konsultacje w sem. zimowym: środy w godz. 13:15-14:00 i czwartki w godz. 10:15-11:00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1982
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1995
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2014

Staże naukowe:

 • Department of Metal Science, Kyoto University, Japonia, 1991-1993
   

Działalność naukowa

 • Mechaniczna synteza jako metoda wytwarzania stopów i kompozytów,
 • Materiały amorficzne i nanokrystaliczne, stopy o wysokiej entropii,
 • Szybkochłodzone materiały metaliczne – szkła metaliczne,
 • Spiekanie proszków (Pulse Plasma Sintering),
 • Techniki XRD i DSC/DTA do charakterystyki materiałów.
   

Publikacje

 1. D. Oleszak, S. Krzywińska, Crystalline-amorphous AA4048-Al60Nb40 composites processed by mechanical alloying and powder compaction: Adv. Powder Technology 29 (2018) 1366
 2. E. Mista, R. Diduszko, A.M. Gójska, K. Perzyńska, K. Szymański, M. Biernacka, A. Go, W. Olszewski, D. Oleszak, K. Recko, J. Waliszewski, P. Zaleski, L. Dobrzyński: Electrical and magnetic properties of bcc Fe based multicomponent alloy, J. Physical Soc. Japan 81 (2012) 064715.B. Kontny, A. Lozinko, D. Oleszak, G. Zabinski: Material description of a unique relief fibula from Poland, Archaeological and Anthropological Sciences (2018) 1.
 3. A. Grabias, M. Kopcewicz, J. Latuch, D. Oleszak, M. Pekala, M. Kowalczyk: Influence of cobalt content on the structure and hard magnetic properties of nanocomposite (Fe,Co)-Pt-B alloys, J. Mag. Mag. Mater. 434 (2017) 126.
 4. A. Grabias, M. Pekala, D. Oleszak, M. Kowalczyk: Study of magnetic phases in mechanically alloyed Fe50Zn50 powder, J. Mag. Mag. Mater. 324 (2012) 2501.
 5. K. Perzyńska, K. Szymański, M. Biernacka, A. Go, W. Olszewski, D. Oleszak, K. Recko, J. Waliszewski, P. Zaleski, L. Dobrzyński: Electrical and magnetic properties of bcc Fe based multicomponent alloy, J. Physical Soc. Japan 81 (2012) 064715.
   

Osiągnięcia

Nagrody:

 • 2018: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku 2017
 • 2017: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2016
 • 2016: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2015
 • 2013: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2012
 • 2005: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2004
 • 2001: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2000

Pozostałe osiągnięcia:

 • Prodziekan ds. Kształcenia WIM PW w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020,
 • promotor jednej i recenzent 7 prac doktorskich,
 • uczestnik pięciu Komisji Przewodu Habilitacyjnego,
 • opiekun ok. 30 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
 • autor i współautor ok. 130 artykułów naukowych,
 • recenzent w czasopismach: Acta Materialia, Scripta Materialia, J. Alloys Comp., Advanced Powder, Technology, Powder Technology, Intermetallics, Materials Characterization, Journal of Materials Synthesis, and Processing, Journal of Non-Crystalline Solids, Physics and Chemistry of Materials, Materials Sci. Eng. A,
 • autor 10 plenarnych i zaproszonych referatów na konferencjach międzynarodowych,
 • organizator i współorganizator 7 międzynarodowych konferencji naukowych.