Profesorowie PW

dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW

 • 22 234 87 92

dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. PW

 • 22 234 83 79

dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW

Prodziekan ds. Nauczania
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych
 • 22 234 85 41

dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, prof. PW

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • 22 234 87 44

dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW

 • 22 234 87 41

dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW

 • 22 234 57 12
 • 22 628 19 83

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. PW

Prodziekan ds. Nauki
 • 22 234 83 99

dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW

 • 22 234 81 03

dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych
Kierownik Zakładu Projektowania Materiałów
 • 22 234 84 09

dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. PW

 • 22 234 82 04

dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW

 • 22 234 87 42