Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych

Akronim: Techniks
Numer: MAZOWSZE/0211/19
Program/Konkurs: Ścieżka dla Mazowsza 2019
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: dr inż. Rafał Kozera
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2020-2023

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych, której planowanym efektem będzie eliminacja obecnie stosowanych chemicznych i mechanicznych technologii usuwania powłok lakierniczych ze struktur lotniczych.