Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM

Akronim: MiSOpIH
Numer: DOB-1-3/1/PS/2014
Konkurs: Program na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa w ramach konkursu 1/PS/2014
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektuprof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2014-2020

Opis

W ramach projektu prowadzone są badania polegające na opracowaniu zabezpieczeń typowych modułów elektronicznych (różniących się gabarytami, sposobem montażu, przeznaczeniem – lotnictwo, pojazdy naziemne – dopuszczalną masą). Moduł jest zamknięty w obudowie i ewentualnie w kasecie wielo-modułowej i zaopatrzony w wieko wymagające uszczelnienia właściwie dobranymi uszczelkami przewodzącymi lub klejami przewodzącymi na bazie cząstek metalicznych lub polimerów z napełniaczami przewodzącymi, takimi jak nanorurki węglowe i/lub płatki grafenowe.

Ze względu na możliwość stosowania modułu na pokładzie platformy latającej, opracowane zostaną także szerokopasmowe, elastyczne pochłaniacze fali elektromagnetycznej drukowane na folii, które mogą służyć zarówno do zmniejszenia powierzchni skutecznej obiektów, jak i do ochrony przed impulsami elektromagnetycznymi dużej mocy. Pochłaniacze mogą być zaprojektowane na dowolne pasmo lub kilku pasmach pochłaniania.

Alternatywna wersja pochłaniaczy zostanie opracowana z wykorzystaniem termoplastycznych włóknin o małej masie i właściwościach przewodzących, dzięki zastosowaniu przewodzących nanonapełniaczy do wytwarzania włókien, takich jak nanorurki węglowe i/lub płatki grafenowe. Włókniny takie mogą być inkludowane w materiały elastyczne np. elastomery, bądź w struktury wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami np. węglowymi.