Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych

Akronim: ICE Surfer
Numer: LIDER/16/0068/L-9/17/NCBR/2018
Program/Konkurs: Lider IX
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: dr inż. Rafał Kozera
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2019-2021

Celem projektu jest zmniejszenie lub całkowita eliminacja narastania lodu na komponentach kompozytowych poprzez uzyskanie właściwości lodofobowych powierzchni. Do tego celu wykorzystane zostaną dwa rodzaje laserów oraz poprzedzająca teksturyzację, objętościowa chemiczna i/lub nano i mikro dodatkami modyfikacja polimerów. Atrakcyjnym podejściem do tematu będzie opracowanie wydajnych i co najważniejsze trwałych powierzchni o właściwościach lodofobowych, które mogą zmniejszać lub unikać przywierania wody i lodu, jak również spowolnić jego nukleacje. Dzięki temu przechłodzone krople wody lądujące na powierzchni będą mogły zostać skutecznie usunięte jeszcze przed zamarznięciem na powierzchni. Opracowanie powierzchni lodofobowych będzie stanowić dobrą alternatywę dla stosowanych aktualnie aktywnych systemów wymagających zasilania energią elektryczną. Mając na względzie przyszłe zastosowanie opracowanych technologii w przemyśle, wszystkie metody będą spełniały wymogi pod kątem ich praktycznego wykorzystania na szeroką skalę, bezpieczeństwa dla środowiska oraz ekonomiczności.