Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej

Akronim: PolComTheR
Numer: 0185/L-11/2019
Program/Konkurs: LIDER XI
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: mgr inż. Kamil Dydek
Funkcja: Lider
Czas realizacji: 2021-2023

Opis

Polimerowe kompozyty wzmacniane włóknami węglowymi charakteryzują się wysoką wytrzymałością i sztywnością w stosunku do ich masy, małą gęstością, odpornością korozyjną. Jednakże posiadają wady, co ogranicza ich stosowalność. Należą do nich: stosunkowo niska przewodność elektryczna, kruche pękanie oraz problem z recyklingiem. W związku z tym, głównym celem projektu będzie opracowanie materiału kompozytowego o poprawionych właściwościach mechanicznych i elektrycznych. Zostanie to osiągnięte poprzez zastosowanie innowacyjnej termoplastycznej żywicy i jej modyfikacji oraz poprzez wprowadzenie do struktury kompozytu modyfikowanych termoplastycznych włóknin zawierających w swojej strukturze nanorurki węglowe. Mając na uwagę wdrożenie rozwiązania, wszystkie metody będą spełniały wymogi pod kątem ich praktycznego wykorzystania na szeroką skalę, bezpieczeństwa dla środowiska oraz ekonomiczności.