Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 23 marca 2022 roku.

W konkursie ogłoszonym w dniu 23 marca 2022 roku w ramach projektu pn. „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych” do realizacji prac badawczych została wybrana pani mgr Anna Michalicha.