Konkurs na stanowisko pracownika B+R

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami".

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

Nazwa stanowiska: Pracownik B+R

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umów cywilno-prawnych, okres zatrudnienia zależny od bieżącego zapotrzebowania w projekcie, wynagrodzenie 1000 zł/miesiąc (brutto)

Wymagania:

 1. Absolwent lub uczestnik studiów w dziedzinie inżynierii materiałowej
 2. Umiejętność wykonywania zgładów metalograficznych
 3. Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych: szlifierko-polerka, mikroskop świetlny, twardościomierz, dylatometr hartowniczy, tribotester T05
 4. Mile widziana doświadczenie w prowadzeniu badań w ramach projektów B+R oraz znajomość zagadnień związanych z nowoczesnymi obróbkami cieplnymi stali (Nanobainityzacja, Quenching&Partitioning, itp.)

Opis zadań:

 • Wykonywanie zgładów metalograficznych
 • Prowadzenie obserwacji i dokumentowanie ujawnionej mikrostruktury stali
 • Wykonywanie badań twardości i mikrotwardości
 • Prowadzenie testów odporności na zużycie przez tarcie
 • Prowadzenie badań dylatometrycznych
 • Udział w realizacji zaprojektowanych obróbek cieplnych
 • Udział w działaniach promocyjnych

Termin składania ofert: do 25.05.2022

Forma składania ofert: email na adres krzysztof.wasiak@pw.edu.pl

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Wasiak, tel. 22 234-85-16, e-mail: krzysztof.wasiak@pw.edu.pl

Wymagane dokumenty poświadczające spełnienie wymogów niniejszego zapytania.:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli dotyczy).