Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami".

OFERTA PRACY nr 3

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R/student

Wymagania:

  1. Uczestnik studiów inżynierskich bądź magisterskich w dziedzinie inżynieria materiałowa
  2. Umiejętność wykonywania zgładów metalograficznych
  3. Umiejętność obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych (szlifierko-polerka, mikroskop świetlny, twardościomierz)
  4. Mile widziana doświadczenie w prowadzeniu badań w ramach projektów B+R oraz znajomość zagadnień związanych z nowoczesnymi obróbkami cieplnymi stali (Nanobainityzacja, Quenching&Partitioning, itp.)

Opis zadań:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami" wykonując w szczególności następujące działania:

  • Wykonywanie zgładów metalograficznych
  • Prowadzenie obserwacji i dokumentowanie ujawnionej mikrostruktury stali
  • Wykonywanie badań twardości i mikrotwardości
  • Prowadzenie testów odporności na ścieranie
  • Prowadzenie badań dylatometrycznych
  • Udział w działaniach promocyjnych

Termin składania ofert: do 12.03.2020 r.

Forma składania ofert: email
krzysztof.wasiak@pw.edu.pl

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej, okres zatrudnienia zależny od zapotrzebowania w projekcie.
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: mgr. inż. Krzysztof Wasiak,
tel. 22 234-85-16
Wymagane dokumenty:
· list motywacyjny
· życiorys
· kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli dotyczy).