Oferta pracy nr 8/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

  1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska- Technik 2 personel pomocniczy
  3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy o dzieło, okres zatrudnienia w projekcie 24 miesiące, nakład pracy miesięcznie ok. 80h.
  4. Miejsce realizacji Zamówienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia:

  • Tytuł magistra inżyniera lub dr inż. (mile widziany kierunek Inżynieria Materiałowa Inżynieria Powierzchni)
  • Praca magisterska/doktorska z zakresu materiałów ze stopów aluminium
  • Co najmniej 3 publikacje z zakresu stopów aluminium
  • Co najmniej trzy letnie doświadczenie z zakresu badania i wytwarzania materiałów aluminium

Opis zadań:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]" wykonując w między innymi następujące działania:

Analiza wpływu obróbki prowadzonej za pomocą wybranego urządzenia laserowego na mikrostrukturę i właściwości wielkogabarytowych powierzchni aluminium. Analiza cząstkowych wyników badań oraz przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań z wynikami dotyczącymi właściwości badanych podłoży aluminium pobranych z wielkogabarytowych elementów.

Termin składania ofert:
do 31.07.2020r, godz. 23:59 czasu polskiego.

Forma składania ofert: email
rafal.kozera@pw.edu.pl

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:
W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowych informacji (m.in. w sprawie wysokości przewidzianego wynagrodzenia udziela):
dr inż. Rafał Kozera,  rafal.kozera@pw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
Oferta tj. życiorys poświadczający spełnienie wymogów niniejszego zapytania,