Konkursy na stanowisko "doktorant stypendysta"

W ramach projektu NCN „Badanie wpływu mikrostruktury i składu chemicznego na właściwości katalityczne porowatych elementów węglanowych ogniw paliwowych” do 21 września zbierane są oferty na trzy stanowiska "doktorant stypendysta".

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

  • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi),
  • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata) lub zaświadczenie o obronie dyplomu magisterskiego.

Termin składania ofert: 21.09.2018

Pierwszy konkurs na stanowisko "doktorant stypendysta"

Drugi konkurs na stanowisko "doktorant stypendysta"

Trzeci konkurs na stanowisko "doktorant stypendysta"