Badania tribologiczne

Badania tribologiczne

Badania tribologiczne pozwalają na ocenę charakteru tarcia, odporności na zużycie przez tarcie oraz określenie współczynnika tarcia współpracujących ze sobą materiałów.

Laboratoria tribologiczne dostępne na WIM PW dysponują urządzeniami badawczymi pozwalającymi na badania skojarzeń materiałowych w styku punktowym, liniowym oraz powierzchniowym, a także w układach zarówno suchych, jak i w środowisku smarnym (olejowym lub innym) i w podwyższonych temperaturach (do 600°C).

Oferta badawcza

  • Badania tribologiczne materiałów na sucho lub w środowisku smarnym, w styku punktowym, liniowym oraz powierzchniowym z możliwością badań na sucho do temperatury 600°C,
  • Badania przyczepności warstw powierzchniowych metodą zarysowania „scratch-test” przy obciążeniach w zakresie 1-200N,
  • Analiza wyników badań tribologicznych wraz z obserwacjami mikroskopowymi powstałych wytarć. Określanie charakteru tarcia, odporności na zużycie przez tarcie, współczynnika tarcia, a także analiza krytycznych parametrów podczas badań przyczepności.

Infrastruktura

  • Tribotester T-04 do badań tribologicznych w układzie „3 wałeczki – stożek” w środowisku olejowym,
  • Tribotester T-05 do Badań tribologicznych w styku liniowym i powierzchniowym w środowisku olejowym w układzie „rolka – klocek”,
  • Tribotester T-17 do badania skojarzeń materiałowych współpracujących ślizgowo w ruchu cyklicznym posuwisto-zwrotnym w układzie trzpień-płytka
  • Tribotester T-21 do badań w układzie „kula-tarcza” na sucho oraz w temperaturach do 600°C,
  • Scratch-tester CSM Instruments do badań przyczepności powłok w zakresie obciążeń od 1-200N,
  • Mikroskop optyczny Nikon LV150N do analizy próbek po badaniach tribologicznych i badań przyczepności.

Badania korozyjne prowadzone są w grupach badawczych:

Badania tribologiczne