Badania korozyjne

Badania korozyjne w warunkach laboratoryjnych pozwalają na szybką, porównawczą ocenę odporności metali i stopów w określonym środowisku, ocenę agresywności stosowanego gazu lub cieczy oraz określenie jakości warstwy lub powłoki antykorozyjnej.

Badania umożliwiają także określenie przyczyn zniszczeń korozyjnych elementów pracujących w określonych warunkach przemysłowych oraz pozwalają na dobór odpowiedniej metody ochrony przed korozją.

Oferta badawcza

  • Badania metodami elektrochemicznymi: metody woltaperometryczne, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna,
  • Badania w mgle solnej,
  • Degradacja wodorowa,
  • Analiza przyczyn zniszczeń korozyjnych elementów pracujących w przemyśle,
  • Dobór materiałów do elementów pracujących w agresywnych środowiskach korozyjnych,
  • Dobór metod ochrony przed korozją do elementów pracujących w określonych warunkach przemysłowych.

Infrastruktura

  • Potencjostat/galwanostat AUTOLAB 302N z modułem do badań impedancyjnych,
  • Potencjostat AutoLab PG STAT 100,
  • Potencjostat Atlas EU&IA 0531,
  • Komora solna do badań cyklicznych ClimaCORR Test Cabinet CC 400-FL firmy VLM.

Badania korozyjne prowadzone są w grupach badawczych: