Pobieranie i badania małych próbek

Niewielkie próbki materiału pobierane są za pomocą półkulistego frezu, w sposób nieingerujący w mikrostrukturę pobieranego wycinka. Kształt wgłębienia po wycięciu próbki nie stanowi karbu technologicznego w materiale i nie wymaga naprawy. Wycinki można następnie poddać badaniom obejmującym m.in.: badania mikrostruktury (LM, SEM, TEM), pomiary składu chemicznego, badania wytrzymałości i odporności na pękanie w obniżonych temperaturach oraz Small Punch Creep Test.

Oferta badawcza

 • Pobieranie małych próbek materiału,
 • Badania małych próbek materiału:
  • Badania mikrostruktury (LM, SEM, TEM),
  • Pomiary składu chemicznego,
  • Badania wytrzymałości i odporności na pękanie mini-próbek w obniżonych temperaturach (SPT),
  • Small Punch Creep Test (pełzanie mini-próbek).
    

Infrastruktura badawcza

 • Urządzenie do nieinwazyjnego pobierania próbek – ESTIM Small Sample Scooping Machine,
 • Statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick Roell Z050 z oprzyrządowaniem do badania próbek standardowych i pomniejszonych,
 • Stanowisko do badań Small Punch Test (SPT) w zakresie temp. -190 ÷23°C,
 • Stanowisko do badań SPT w warunkach pełzania do 600°C (Small Punch Creep Test),
 • Dynamiczna maszyna wytrzymałościowa MTS Landmark 250 kN,
 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych Microtest 50 kN w podwyższonej temperaturze do 800oC,
 • Stanowisko do badań odporności na pełzanie Microtest do 800oC,
 • Wycinarka drutowa AccuteX AU-300iA,
 • Wycinarka drutowa Mitsubishi MV1200S,
 • Mikroskop metalograficzny ZEISS Axio Observer,
 • Mikroskop metalograficzny Nikon Epiphot 200,
 • Precyzyjna polerka metalograficzna MULTIPREP firmy ALLIED,
 • Szlifierko-polerka metalograficzna SAPHIR 550 firmy ATM,
 • Urządzenie do trawienia Elekrochemicznego POLIMAT 2 firmy BUEHLER,
 • Ręczne szlifierko-polerki SAPHIR firmy ATM,
 • Wysokotemperaturowa praska do inkludowania próbek OPAL 480 firmy ATM,
 • Praska do inkludowania próbek porowatych CitoVac firmy STRUERS.
   

Kontakt

Dr hab. inż. Andrzej Zagórski
andrzej.zagorski@pw.edu.pl
22 234 8136

Dr inż. Krystian Paradowski
krystian.paradowski@pw.edu.pl
22 234 8147