Pobieranie i badania małych próbek

Niewielkie próbki materiału pobierane są za pomocą półkulistego frezu, w sposób nieingerujący w mikrostrukturę pobieranego wycinka. Kształt wgłębienia po wycięciu próbki nie stanowi karbu technologicznego w materiale i nie wymaga naprawy. Wycinki można następnie poddać badaniom obejmującym m.in.: badania mikrostruktury (LM, SEM, TEM), pomiary składu chemicznego, badania wytrzymałości i odporności na pękanie w obniżonych temperaturach oraz Small Punch Creep Test.

Oferta badawcza

 • Pobieranie małych próbek materiału,
 • Badania małych próbek materiału:
  • Badania mikrostruktury (LM, SEM, TEM),
  • Pomiary składu chemicznego,
  • Badania wytrzymałości i odporności na pękanie mini-próbek w obniżonych temperaturach (SPT),
  • Small Punch Creep Test (pełzanie mini-próbek).
    

Infrastruktura badawcza

 • Urządzenie do nieinwazyjnego pobierania próbek – ESTIM Small Sample Scooping Machine,
 • Statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick Roell Z050 z oprzyrządowaniem do badania próbek standardowych i pomniejszonych,
 • Stanowisko do badań Small Punch Test (SPT) w zakresie temp. -190 ÷23°C,
 • Stanowisko do badań SPT w warunkach pełzania do 600°C (Small Punch Creep Test),
 • Dynamiczna maszyna wytrzymałościowa MTS Landmark 250 kN,
 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych Microtest 50 kN w podwyższonej temperaturze do 800oC,
 • Stanowisko do badań odporności na pełzanie Microtest do 800oC.
   

Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
 lukasz.sarniak@pw.edu.pl
 22 234 8742

Lider metody
dr inż. Krystian Paradowski
 krystian.paradowski@pw.edu.pl
 22 234 8147