Emisja Akustyczna

Celem badań metodą emisji akustycznej jest detekcja, lokalizacja i klasyfikacja aktywnych źródeł sygnałów emisji akustycznej generowanych przez nieciągłości przejawiające tendencje do rozwoju, pod wpływem przyłożonego naprężenia. Posiadamy uznanie Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie tej metody oraz doświadczony i certyfikowany Zespół.

Prowadzimy badania obiektów instalacji przemysłowych (w tym zbiorników i urządzeń ciśnieniowych) metodą emisji akustycznej w warunkach eksploatacji (monitoring  lub próby odbiorowe) oraz badania laboratoryjne.  Techniki  badań AT objęte są uznaniem w zakresie wykrycia, zlokalizowania i sklasyfikowania aktywnych źródeł sygnałów emisji akustycznej generowanych od nieciągłości znajdujących się w materiale lub zjawisk fizycznych towarzyszących wyciekom  .

Oferta badawcza

 • Zlokalizowanie i monitorowanie rozwoju źródeł AE powodowanych między innymi:
  • degradacją materiału wywołaną procesami korozyjnymi,
  • przeciekami,
  • pęknięciami, nieciągłościami w strukturze materiału,
  • lokalną deformacją plastyczną materiału.
 • Badania urządzeń ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, gazowych urządzeń ciśnieniowych, LPG o pojemności do 13 m3 włącznie,
 • Badania kratownic, masztów, suwnic, belek, ram, dźwigarów, konstrukcji szkieletowych, żurawi, podestów ruchomych,
 • Badania zbiorników naziemnych i podziemnych płaskodennych, o osi pionowej, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub żrących w zakresie - dna stalowe,
 • Badania laboratoryjne:
  • w trakcie statycznej próby rozciągania i ściskania,
  • lokalizacja pęknięć w materiale,
  • badania korozyjne,
  • badanie efektu PLC,
  • pękanie warstw.

 
Infrastruktura badawcza

 • System emisji akustycznej Vallen AMSY-5 i AMSY-6 ze 191 kanałami pomiarowymi,
 • Przenośny dwukanałowy system emisji akustycznej Interunis Uniscope.

 
Kontakt

Dr hab. inż. Andrzej Zagórski
andrzej.zagorski@pw.edu.pl
22 234 8136

Dr inż. Krystian Paradowski
krystian.paradowski@pw.edu.pl
22 234 8147