Badania ultradźwiękowe

Do podstawowych celów badań ultradźwiękowych należy wykrywanie, lokalizacja i ocena rozmiarów nieciągłości materiałowych (defektów), znajdujących się w całej objętości badanego obiektu. Podstawą badania ultradźwiękowego jest rozchodzenie się fal ultradźwiękowych w badanym obiekcie oraz monitorowanie sygnału odbitego od napotkanych reflektorów – defektów.

Posiadamy duże zaplecze aparaturowe oraz doświadczony i certyfikowany w zakresie metody ultradźwiękowej Zespół badawczy.

Prowadzimy badania ultradźwiękowe następującymi technikami:

 • Technika konwencjonalna - badania za pomocą głowic jednoprzetwornikowych: pomiary grubości, badania złączy spawanych, odkuwek, odlewów, kompozytów i tworzyw sztucznych,
 • Technika TOFD – badania spoin doczołowych,
 • Technika Phased Array – badania za pomocą głowic wieloprzetwornikowych: mapping grubości, badania złączy spawanych, odkuwek, odlewów, kompozytów i tworzyw sztucznych,
 • Dalekozasięgowa defektoskopia ultradźwiękowa (LRUT) – skanowanie długich odcinków rurociągów pod kątem detekcji ubytków korozyjnych. Umożliwia zobrazowanie całej ścianki rury, na długim dystansie (do 100 m), z jednego położenia przetworników.

Badane materiały: stopy metali, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne i ceramika.
 

Oferta badawcza

 • Defektoskopia ultradźwiękowa obiektów - technika konwencjonalna, technika TOFD, technika Phased Array i dalekozasięgowa defektoskopia ultradźwiękowa,
 • Dobór aparatury badawczej i technik badawczych,
 • Opracowanie i weryfikacja metodyki badawczej oraz tworzenie procedur badawczych,
 • Symulacje numeryczne – optymalizacja parametrów ultradźwiękowych, określenie wykrywalności wad oraz interpretacja wyników badań ultradźwiękowych,
 • Projektowanie, wytwarzanie i badania próbek odniesienia z wadami równoważnymi,
 • Badania porównawcze i weryfikacja badań prowadzonych innymi technikami badawczymi,
 • Analiza i monitoring degradacji materiału - analiza fali ultradźwiękowej, pomiary współczynnika tłumienia,
 • Szkolenia z zakresu badań ultradźwiękowych.
   

Infrastruktura badawcza

 • Defektoskopy ultradźwiękowe Olympus Omniscan MX2, Omniscan MX oraz Focus LT z systemem Phased Array i TOFD,
 • System defektoskopii dalekozasięgowej (LRUT) Ultrawave LRT,
 • Defektoskop ultradźwiękowy Epoch 4,
 • Grubościomierz ultradźwiękowy 38DL PLUS,
 • Oprogramowanie EXTENDE CIVA do symulacji numerycznych badań ultradźwiękowych. 
   

Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
UT level III zgodnie z PN-EN ISO 9712:2022
 lukasz.sarniak@pw.edu.pl
 22 234 8742