Badania termowizyjne

Termografia jest nieniszczącym i bezkontaktowym procesem obrazowania próbek w paśmie średniej podczerwieni. Metoda umożliwia rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez badane obiekty, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła, jak również na dokładny pomiar ich temperatury oraz rozkładzie tempetratur.

Dzięki diagnostyce termowizyjnej poszczególnych etapów procesów przemysłowych w stosunkowo krótkim czasie sposób można zapobiec wielu błędom jakościowym np. niedolutowaniom, wadom makroskopowym form odlewniczych otrzymywanych metodą traconego wosku itd.

Termowizja w połączeniu z analizami w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) oraz z tomografią rentgenowską staje się cennym narzędziem w aplikacjach przemysłowych, a w połączniu z innymi badaniami nieniszczącymi może stanowić część systemu dedykowanego do detekcji wad produkcyjnych.
 

Oferta badawcza

 • Opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mas formierskich i form odlewniczych o podwyższonej wytrzymałości, żaroodporności i gazo-przepuszczalności
 • Opracowywanie metod szybkiego suszenia materiałów ceramicznych promieniami IR
 • Badania procesów suszenia i studzenia form odlewniczych
 • Badania nad zastosowaniem farb i tynków dla pomieszczeń z nowym rodzajem grzejników podtynkowych
 • Ocena wpływu nowego typu ogrzewania, farb oraz tynków na komfort życia i pracy
 • Diagnostyka pomieszczeń mieszkalnych i miejsc pracy
 • Diagnostyka budynków

Infrastruktura

 • Kamera termowizyjna FLIR T1020
 • Mikroskop świetlny Nikon Epiphot 200
 • Mikroskop skaningowy TM1000 Hitachi
 • Mikroskop świetlny Carl Zeiss Axio Scope wyposażony w moduł jasnego pola (BF),  ciemnego pola (DF), kontrast dyferencyjny (DIC) oraz dyferencyjny interferencyjny kontrast w polaryzacji kołowej (DIC-R)
 • Piec komorowy Czylok do 1600°C
 • Analizator wielkości cząstek Horiba LA-950
 • Reometr Anton Paar MC102
 • Tensjometr D-MT1A (POLON-IZOT)
 • Turbidymetr TurbiDirect_4a
 • Stanowisko do badania gazo-przepuszczalności materiałów ceramicznych
 • Stanowisko do suszenia materiałów promieniami IR
 • Urządzenie do badania gęstości nasypowej proszków
 • Suszarki laboratoryjne

Przykłady zastosowań

 • Badania naukowe
 • Diagnostyka urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Diagnostyka urządzeń mechanicznych
 • Diagnostyka obiektów przemysłowych
 • Diagnostyka budynków (termoizolacyjność)
 • Lotnictwo i odlewnictwo precyzyjne
 • Medycyna
   

Projekty

 1. „Opracowanie technologii wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny niskiego ciśnienia”, w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR - „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw.
 2. „Opracowanie lekkiej zabudowy do samochodów dostawczych”, POIR.01.01.01-00-0097/18.
 3. „Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi”, RPMA.01.02.00-14-9558/17.

 Współpraca krajowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • CPP Polska Sp. z o.o.
 • Miro Trans Robert Mirowski
 • InnTech Poland Sp. z o.o.

 
Kontakt

dr inż. Paweł Wiśniewski
22 234 81 58
pawel.wisniewski@pw.edu.pl