Badania prądowirowe

Prądami wirowymi (Eddy Currents) nazywany jest prąd elektryczny wzbudzony w materiale przewodzącym przez zmienne pole magnetyczne. Badania prądowirowe umożliwiają detekcję wad powierzchniowych i podpowierzchniowych w materiałach konduktywnych, pomiary grubości warstw, a także pomiary właściwości magnetycznych materiałów.

Oferta badawcza

 • Defektoskopia prądowirowa - detekcja pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych w materiałach konduktywnych,
 • Pomiar kąta fazowego i amplitudy  - pomiary grubości warstw konduktywnych i niekonduktywnych (warstwy nawęglane, warstwy chromowe, powłoki malarskie etc.), pomiar pomiary właściwości magnetycznych materiałów,
 • Badania rurek wymienników ciepła:
  • Badanie rur z materiałów nieferromagnetycznych
   w zakresie identyfikacji i pomiaru nieciągłości, efektów korozji, erozji, zużycie ścierne, pitting, ubytki, pęknięcia (ECT),
  • Wykrywanie defektów w rurkach ferromagnetycznych
   w zakresie ubytków grubości i pęknięć (RFT),
  • Badanie rurek żebrowanych (NFT),
  • Badanie rurek ferromagnetycznych w zakresie wykrywania ubytków oraz defektów o ostrych kształtach, jak np. efekty pittingu, żłobkowania, czy szczelin obwodowych (MFL).
    

Infrastruktura badawcza

 • Defektoskop prądowirowy Nortec 600,
 • Defektoskop prądowirowy Olympus Omniscan MX z systemem Eddy Current Array,
 • Urządzenie MultiScan MS 5800 do badań rurek technikami ECT, RFT, MFL i NFT,
 • Grubościomierz do warstw Elcometer 456.
   

Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
ET level II zgodnie z PN-EN ISO 9712:2022
 lukasz.sarniak@pw.edu.pl
 22 234 8742