Wydziałowa Rada Doktorantów

  • mgr inż. Anna Czajka - przedstawiciel doktorantów pełniący funkcję Przewodniczącego WRD
  • mgr inż. Bernard Kurowski - przedstawiciel doktorantów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. stypendiów dla doktorantów studiów doktoranckich
  • mgr inż. Łukasz Żrodowski - przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej

 

Strona internetowa http://doktoranci.inmat.pw.edu.pl