Obróbki elektrochemiczne i chemiczne

Wytwarzane powłoki można podzielić z punktu widzenia sposobu ich nakładania na powłoki elektrolityczne - galwaniczne  (niklowe, miedziane), powłoki osadzane metodą redukcji chemicznej (niklowo-fosforowe oraz cynkowe), powłoki konwersyjne chemiczne (fosforanowe) oraz powłoki wytwarzane metodą elektrochemicznego utleniania anodowego i plazmowego utleniania elektrolitycznego.

Laboratorium specjalizuje się w wytwarzaniu powłok niklowych, niklowo-fosforowych oraz kompozytowych o osnowie niklowej (Ni/Al2O3, Ni/CNTs, Ni/Si3N4, Ni/PTFE, Ni/MoS2, Ni/WS2, Ni/Ag, Ni/Al2O3/Ag i niklowo-fosforowej (Ni-P/Al2O3, Ni-P/Si3N4, Ni-P/MoS2), powłok TiO2 oraz powłok tlenkowych wytwarzanych na stopach aluminium otrzymywanych metodą 3D.

Głównym kierunkiem badań nad powłokami galwanicznymi i chemicznymi jest zapewnienie wzrostu parametrów wytrzymałościowych oraz odporności na korozję i zużycie przez tarcie. Z kolei zaletą elektrochemicznego utleniania anodowego i plazmowego utleniania elektrolitycznego jest możliwość ich połączenia z procesem azotowania jarzeniowego tytanu i jego stopów w aspekcie wytwarzania warstw hybrydowych do zastosowań biomedycznych.

Obok badań nad wytwarzaniem powłok realizowane są badania mikrostruktury, morfologii i topografii powierzchni, udziału fazy dyspersyjnej w powłoce (w przypadku warstw kompozytowych), badanie adhezji powłok do podłoża, badanie mikrotwardości, badanie siły tarcia i współczynnika tarcia oraz odporności na zużycie przez tarcie, badanie odporności korozyjnej różnymi metodami w różnych środowiskach korozyjnych.
 

Tematyki badawcze

 • Powłoki galwaniczne i chemiczne
 • Elektrochemiczne utlenianie anodowe i plazmowe
 • Badania nanotwardości i nanoadhezji oraz badania chropowatości 
   

Oferta badawcza

 • Wytwarzanie powłok
 • Badania mikrostruktury
 • Badania odporności korozyjnej
 • Badania odporności na zużycie przez tarcie
 • Badania przyczepności do podłoża
 • Badania mikro i nanotwardości
 • Badania chropowatości
   

Infrastruktura badawcza

 • Potencjostaty Atlas EU&IA 0531
 • Prostownik bipolarny Electro-Tech 600V/5A
 • Cieplarka laboratoryjna CLN 15 STD
 • Zasilacz HAMEG HM7042-3 (0-32V, 0-5A)
 • Oscyloskop GDS 830
 • Zasilacze wysokonapięciowy Elektrotech ETG 600/20 oraz Elektrotech ETS 600/5 do prowadzenia procesów elektrochemicznego wytwarzania warstw powierzchniowych, w tym Plasma Electrolytic Oxidation
 • Termostaty typu JULABO EcoTemp TW8
 • Tribotestery w układach: „kula – tarcza”, „rolka – klocek”, „3 wałeczki – stożek”,
 • Mikroskop optyczny Nikon Eclipse LV 150N
 • Mikrotwardościomierz Shimadzu HMV
 • Nano scatch tester Vantage firmy Micro Materials, umożliwiający wykonywanie pomiarów przyczepności warstw i powłok metodą scratch-test oraz pomiary nanoindentacyjne w zakresie nacisków od 10µN do 500mN.
   

Współpraca krajowa

 • Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa | dr inż. Paweł Czarniak
 • Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice | dr inż. Jerzy Kubacki
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie | dr inż. Piotr Pawłowski
   

Kontakt

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni
robert.sobiecki@pw.edu.pl
22 234 85 47
Zakład Inżynierii Powierzchni