Projektowanie urządzeń i konstrukcji (modelowanie konstrukcji z uwzględnieniem warunków użytkowania - MES)

Grupa badawcza specjalizuje się w usługach inżynierskich i pracach badawczo-rozwojowych, gdzie ocenia stan techniczny urządzeń, dobiera materiały, ustala przyczyny uszkodzeń proponując modyfikację i naprawy oraz wykonuje analizy dla wyrobów prototypowych. W wymienionych pracach wykorzystuje zaawansowane symulacje Metodą Elementów Skończonych wykorzystując zaufane oprogramowanie ANSYS.

Oferuje szeroki zakres analiz MES począwszy od wytrzymałości materiałów po analizę zagadnień termicznych, statycznych, dynamicznych a kończąc na obliczeniach termo-mechanicznych z uwzględnieniem mechanizmów zniszczeń materiałów.

Zespół potrafi precyzyjnie oszacować poziom naprężeń, odkształceń oraz gradient temperatur wynikający z warunków pracy i właściwości materiałowych w pojedynczych komponentach jak i złożonych mechanizmach. Obliczenia numeryczne wspomagane są doświadczalnymi technikami charakteryzacji materiałów takimi jak: badania mechaniczne (statyczne próby ściskania/rozciągania/ścinania), skaningowa mikroskopia elektronowa i tomografia komputerowa.

 Przykładowe tematyki analiz MES dotyczą:

  • analiz stanu naprężeń i odkształceń w celu określenia krytycznych miejsc w urządzeniach i  instalacjach inżynierskich,
  • optymalizacji kształtu w celu zmniejszenia wytężenia konstrukcji,
  • analizy przyczyn powstania uszkodzeń i ich wpływu na dalszą eksploatacje,
  • projektowania konstrukcji nośnych z kompozytów FRP (ang. Fiber Reinforced Polymer) z uwzględnieniem wewnętrznej struktury materiału,
  • analiz termicznych przegród budowlanych,
  • uniknięcia awarii urządzeń dzięki symulacji wielu scenariuszy obciążeń, gdzie w przypadku rzeczywistych testów jest to niemożliwe z uwagi na fundusze i czas.
obraz