Seminarium Nauka-Przemysł

Grafika wydarzenia

Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników i absolwentów WIM PW do wzięcia udziału w Seminarium Nauka-Przemysł, które jest cyklicznie organizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Celem seminarium jest  przybliżenie studentom Wydziału problematyki przemysłowej. Podczas Seminarium zaproszeni przedstawiciele przemysłu opowiedzą podczas krótkiej prezentacji o swoim przedsiębiorstwie i o współpracy z Wydziałem.

W tym roku Seminarium jest połączone ze zjazdem absolwentów Inżynierii Materiałowej, dlatego przedstawicielami przemysłu będą absolwenci WIM, którzy opowiedzą o swoich firmach z punktu widzenia absolwenta.

Po wystąpieniach przedstawicieli przemysłu przewidzieliśmy krótkie wystąpienia studenckie, w czasie których studenci będą prezentować swoje osiągnięcia naukowe. Zaproszeni goście i nauczyciele akademiccy Wydziału będą mogli zadawać pytania studentom i oceniać ich prezentacje. Przedstawiciele przemysłu wybiorą prezentacje, które podobały im się najbardziej. Na koniec nastąpi  krótkie podsumowanie seminarium oraz ogłoszenie, które prezentacje studenckie zostały wyróżnione przez poszczególnych przedstawicieli przemysłu.
 

Program Seminarium

14 października 2022:

 • 13.15-13.25 Przywitanie uczestników, wystąpienie Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Anny Boczkowskiej i omówienie programu seminarium
 • 13.25-13.55 Przemysław Wójcik, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej, Polamp-Warszawa
 • 13.55-14.25 Przemysław Szczygieł, General Electric Gas Power
 • 14.25-14.55 Artur Witkowski, SHIM-POL A.M. Borzymowski
 • 14.55-15.25 Piotr Wodecki, Odlewnia Ferrum-Wodecki
 • 15.25-15.40 Przerwa
 • 15.40-16.30 Krótkie prezentacje studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej:
  • Natalia Pilichowska:Kompozyty na osnowie PCL z bioszkłem oraz fosforanem magnezu do zastosowań w inżynierii tkankowej kości.
  • Marcelina Nowakowska: Porównanie struktury i właściwości stopów aluminium z serii 7050 i 7075 stosowanych w lotnictwie.
  • Gabriela Głąb i Michał Dzideczek: Analiza struktury i składu chemicznego odznaczeń MON.
  • Dorian Żarna: Druk 3D na co dzień.
  • Adam Szyszko: Badanie stabilności temperaturowej nanobainitycznej stali Ovax 300 w aspekcie zastosowań na koła zębate hartowane powierzchniowo.
 • 16.30-16.50 Podsumowanie Seminarium przez przedstawicieli przemysłu i ogłoszenie wyróżnionych prezentacji studenckich
 • 16.50-16.55 Podsumowanie Seminarium przez przedstawiciela studentów
 • 16.55-17.00 Podsumowanie Seminarium przez Panią Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej,  zamknięcie Seminarium

Miejsce: Aula im. prof. J.W. Wyrzykowskiego, ul. Wołoska 141