Propozycja współpracy dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

zdjecie mikroskopowe

Dr inż. Witold Chromiński zaprasza do udziału w projekcie „Opracowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej nowego, umacnianego wydzieleniowo stopu Al o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej”, finansowanego ze środków NCN. Proponowany temat doktoratu to "Controlling precipitation phenomena in AlMgSi alloys via microalloying".

Spodziewanym  efektem  projektu  jest  opracowanie  nowego  stopu  aluminium  oraz  odpowiedniej dla niego obróbki cieplnej pozwalającej świadomie kształtować właściwości mechaniczne. Złożony stan wydzieleń w nowym stopie powinien zapewnić właściwości mechaniczne niemożliwe do osiągnięcia dla aktualnie stosowanych stopów aluminium.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym naukowcem: witold.chrominski@pw.edu.pl.