Oferta dla studentów

Dr inż. Mirosław Kruszewski z Uczelnianego Centrum Badawczego „Materiały funkcjonalne” prowadzi projekt „Efektywne bariery dyfuzyjne do zastosowań w systemach do konwersji energii” w ramach Programu Lider NCBR. Naukowiec zaprasza do współpracy studentów, którzy chcieliby realizować pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) związaną z tematyką projektu.

Tematyka pracy dyplomowej będzie dotyczyła materiałów termoelektrycznych służących do konwersji energii (cieplna <--> elektryczna). Dr inż. Kruszewski będzie pełnił rolę opiekuna i promotora pracy.

Osoba realizująca pracę dyplomową będzie zaangażowana w syntezę związków materiałów termoelektrycznych (reakcja SHS i ew. obróbka cieplna), ich konsolidację (technika metalurgii proszków PPS) oraz charakteryzację mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego oraz właściwości cieplnych i elektrycznych.

Celem pracy będzie taka modyfikacja składu chemicznego i procesu produkcyjnego materiału, aby możliwe było wytworzenie materiału o jak najlepszych właściwościach cieplnych i elektrycznych, które determinują efektywność konwersji energii.

Do planowanych metod badawczych można zaliczyć:

 • w zakresie badań mikrostruktury oraz składu chemicznego i fazowego:
  • LM (mikroskopia świetlna),
  • SEM+EDS (skaningowa mikroskopia elektronowa ze spektrometrią energorozdzielczą),
  • XRD (dyfrakcja rentgenowska).
 • w zakresie badań właściwości cieplnych i elektrycznych:
  • LFA (laserowa technika impulsowa),
  • DSC (kalorymetria różnicowa),
  • PPMS (pomiary transportowe w polu magnetycznym),
  • SeebTest (wyznaczanie współczynnika Seebecka i rezystywności elektrycznej w funkcji temperatury),
  • SeebScan (powierzchniowe mapowane współczynnika Seebecka w temperaturze pokojowej).

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: miroslaw.kruszewski@pw.edu.pl