Nowe projekty z WIM z finansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Prof. Małgorzata Lewandowska, prof. Jarosław Mizera i dr inż. Anna Dobkowska zostali laureatami konkursów OPUS 22 + LAP/Weave i MINIATURA 6.

Projekty z finansowaniem w konkursie OPUS 22 + LAP/Weave:

  • Kompozyty Cu-Mo o strukturze submikronowej i nanometrycznej oraz projektowanych właściwościach cieplnych, prof. Małgorzata Lewandowska,
  • Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS, prof. Jarosław Mizera.
     

Projekty z finansowaniem w konkursie MINIATURA 6:

  • Nowe możliwości kształtowania mikrostruktury i właściwości korozyjnych dwufazowych stopów Mg-Li, dr inż. Anna Dobkowska.
     

OPUS 22 + LAP/WEAVE to konkurs, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów dwustronnych realizowanych we współpracy międzynarodowej z Austrią, Czechami, Niemcami, Słowenią lub Szwajcarią.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.