Kategoria naukowa A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych poddał ocenie działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych w latach 2013-2016. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej po raz drugi otrzymał najwyższą kategorię naukową A+.

Prestiżową kategorię A+ otrzymują nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A w ramach danej grupy wspólnej oceny, a ponadto wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem badań naukowych. Wyłaniane są one na podstawie odrębnej oceny eksperckiej.

Uzyskana kategoria ma duży i bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych przez jednostkę dotacji, czyli środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry i działalność dydaktyczną. Najwyższa kategoria naukowa jest ponadto świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego, a przez to umożliwia inicjatywę w tworzeniu konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie wysokich środków na ambitne badania naukowe.