XXIV Sympozjum Naukowe „KOMPOZYTY – Teoria i praktyka”

Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych z udziałem Wydziału Inżynierii Materiałowej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ oraz Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii POLSKIEJ AKADEMII NAUK ma zaszczyt zaprosić na XXIV SYMPOZJUM NAUKOWE „KOMPOZYTY – Teoria i praktyka”.
 

XXIV Sympozjum Naukowe „Kompozyty Teoria i praktyka” jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych. Celem sympozjum jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania, modelowania i zastosowania materiałów kompozytowych. Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. W tym roku będzie możliwość spotkania z przedstawicielami przemysłu zrzeszonymi w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych. W programie sympozjum przewiduje się sesję posterową. Postery będą oceniane przez Komisję Konkursową, a Autorzy wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://ptmk.net