Konferencja BTechPro2024

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2024 w Rydze i skierowana jest do doktorantów i młodych naukowców, którzy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac w ramach 15- lub 5-minutowych wystąpień.

Ponadto istnieje możliwość opublikowania prac w numerze specjalnym czasopisma Journal of Renewable Materials (ISSN: 2164-6325 (print); ISSN: 2164-6341 (online).

 
Tematyka konferencji BTechPro2024 obejmuje następujące zagadnienia:

  • Biomass feedstock pre-treatment
  • Biomass processing and extraction
  • Biomass-based materials
  • Bioengineering technologies
  • Synthesis of bio-based chemicals and polymers
  • Characterisation of biorefinery products
  • Bioeconomy and environmental aspects

 
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, możliwości publikacji oraz kosztów konferencji znajdują się na stronie internetowej konferencji https://www.btechpro.lv/conference