Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 210
 

Wykształcenie    

 • Tytuł magistra inżyniera: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2008
 • Stopień doktora nauk technicznych: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2013

Staże naukowe    

 • Institute of Mineral Engineering, RWTH Aachen University, Niemcy 2018/2019
   

Działalność naukowa  

 • Materiały termoelektryczne;
 • Materiały kompozytowe;
 • Metalurgia proszków;
 • Wytwarzanie materiałów zaawansowanych technikami addytywnymi (CS, SLM);
 • Projektowanie, konstruowanie i obsługa aparatur pomiarowo-badawczych.

Publikacje

 1. Zybała, R. Preparation and characterization of nanostructured (GeTe)75(AgSbTe2)x(AgSbSe2)y thermoelectric materials. Synth. Met. 2020, 270, 116606, doi:10.1016/j.synthmet.2020.116606.
 2. Zybała, R.; Schmidt, M.; Kaszyca, K.; Chmielewski, M.; Kruszewski, M.J.; Jasiński, M.; Rajska, M.; Ciupiński Characterization of nanostructured bulk cobalt triantimonide doped with tellurium and indium prepared by pulsed plasma in liquid method. Bull. Polish Acad. Sci. Tech. Sci. 2020, 68, 125–134, doi:10.24425/bpasts.2020.131835.1.
 3. Goldschmidt, G.M.; Krok-Borkowicz, M.; Zybała, R.; Pamuła, E.; Telle, R.; Conrads, G.; Schickle, K. Biomimetic in situ precipitation of calcium phosphate containing silver nanoparticles on zirconia ceramic materials for surface functionalization in terms of antimicrobial and osteoconductive properties. Dent. Mater. 2021, 37, 10–18, doi:10.1016/j.dental.2020.09.018.
 4. Desante, G.; Labude, N.; Rütten, S.; Römer, S.; Kaufmann, R.; Zybała, R.; Jagiełło, J.; Lipińska, L.; Chlanda, A.; Telle, R.; et al. Graphene oxide nanofilm to functionalize bioinert high strength ceramics. Appl. Surf. Sci. 2021, 566, 150670, doi:10.1016/j.apsusc.2021.150670.
 5. Kruszewski, M.J.; Ciupiński, Ł.; Zybała, R. Review of rapid fabrication methods of skutterudite materials. Mater. Today Proc. 2021, 44, 3475–3482, doi:10.1016/j.matpr.2020.05.808.
   

Osiągnięcia

Nagrody     

 • Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości za realizację projektu pt. „Wpływ nanostrukturyzacji i domieszkowania na właściwości termoelektryczne nowych materiałów z grupy LAST i TAGS”;
 • Nagroda za najlepszy poster, przyznana na kongresie ICMAT2017 – MRS Singapur;
 • Laureat nagrody za najlepszą pracę doktorską, przyznaną w prestiżowym Konkursie o Nagrodę ABB 2014
   

Odznaczenia    

Laureat odznaczenia Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju 2021 za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową w obszarach rozwoju i popularyzacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu inżynierii materiałów termoelektrycznych mogących znaleźć zastosowanie do produkcji czystej energii.
 

Patenty i zgłoszenia patentowe    

 1. Patent PL427890 (A1) Sposób wytwarzania modułów termoelektrycznych w jednoetapowym procesie łączenia elementów przy wykorzystaniu techniki spiekania typu FAST/SPS i urządzenie realizujące ten sposób (2020-06-01);
 2. Patent PL393069 (A1) Sposób pomiaru współczynnika Seebecka (2014-10-31);
 3. Patent PL391503 (A1) Urządzenie do wyznaczania charakterystyk modułu termoelektrycznego (2014-07-31);
 4. Patent PL392786 (A1) Wyrzutnia magnetronowa (2014-10-31).